Search
Close this search box.

Organizations

  • Sorry, there is no sermon to show

Organization Name
Fondacioni Shendetesor A.B.C
Fondacioni AEM-Misioni Ungjillor
Shoqata Kisha Adventiste ne Shqiperi
World Assemblies of God Fellowship (WAGF)
Baptist World Mission
Fondacioni Bethany Christian Services-Al
Bashkesia e Ungjillizimit te Femijeve te Shqiperis
Fondacioni Instituti Jeta e Re
Fondacioni Barnaba
Fondacioni Ecclesia
Europian Christian Mission International
Fondacioni Hope for Dibra
Fondacioni Nxenesit e Jezusit Kavaje
Fondacioni Prezbiterian Shqipetar
Fortier
Fondacioni Gjerasim D. Qiriazi
Shoqata Pionieret e Misionit Global (PMG)
Grace Ministries International
Grace Life Ministries
Christar
International Mission Board
Fondacioni Krahet e Shqiponjes
Leven in Albanie
Fondacioni Sherbesa Uji I Gjalle
Living Hope Church
Fondacioni Maratonomak
Fondacioni Medical Ambassadors
Ministry Essentials International
Fondacioni Mission Without Borders – Albania
Fondaciomi Instituti per Inkurajimin Total
Fondacioni Nehemiah Gateway Albania
Fondacioni ZGG-Albania
Fondacioni New Dimension
Shoqata Bashkesia Operation Mobilisation
Paul Mission
Pioneers
Presbyterian Church of Korea
Qendra Drita e Shpreses
Radstock Ministries
Reformed Mission League GZB
Rruga e Paqes Fier
Servant Partners
Shprese ne Nevoje
Fondacioni Words of Hope Albania
Fondacioni Teach Beyond
TMS Global
Fondacioni Pishtarmbajtesit Erseka
Fondacioni TWR Albania
Fondacioni Valdete Trust
Valleybrook Church
Fondacioni Paqe dhe Gezim
WEC International
Fondacioni Ueslian – Shqiperi
Wildwood Calvary Chapel
World Gospel Mission
World Venture
Fondacioni Te Rinjte me nje Mision
Fondacioni Zoti e do Shqiperine
donate-online